Certyfikaty

Najwyższy standard

Potwierdzony ceryfikatami

Pragniemy poinformować, że nasza firma w październiku 2008 roku otrzymała CERTYFIKAT NORMY EN ISO 9001:2000. Jest to potwierdzenie transparentności działań naszej firmy i spełniania najwyższych standardów w dziedzinie organizacji, jak również przestrzegania polityki jakości oraz ciągłego doskonalenia procedur działalności. Instytucją certyfikującą jest TUV NORD.

Dnia 14.10.2017 podczas auditu re-certyfikacyjnego udowodniliśmy, iż nasza firma spełnia wymagania Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikaty

Szybki kontakt

  Adres:
  ELEKTROPOL-R
Usługi elektrochemiczne
ul. Wagonowa 14
53-609 Wrocław
  Dane kontaktowe:
  +48 71 356 73 19
  k.janowski@elektropol-r.com.pl