Zakres usług

Wybierz usługę

Trawienie

Co to jest?

Produkcja detali wykonywanych ze stali w sposób nierozerwalny wiąże się z zanieczyszczeniem obrabianych powierzchni wyrobu. Smary, resztki środków szlifierskich i polerskich, utlenione fragmenty metalu, wtrącenia czystego żelaza i inne defekty skutecznie przeciwdziałają naturalnemu tworzeniu się ochronnej warstewki pasywującej otwierając drogę korozji. Czyszczenie mechaniczne najczęściej nie jest wystarczające a ponadto, w przypadku detali o skomplikowanym kształcie może okazać się, trudne w realizacji, kosztowne lub wręcz ryzykowne ze względu na ryzyko uszkodzenia detalu.

W praktyce okazuje się, że najbardziej skutecznym i uzasadnionym ekonomicznie procesem oczyszczania powierzchni z resztek zanieczyszczeń promujących korozję jest chemiczne lub elektrochemiczne trawienie. Ponadto trawienie poprawia wygląd powierzchni: wygładza zarysowania i ostre krawędzie, usuwa przebarwienia w miejscach spawania, cięcia lub zgrzewania, zapewnia właściwy stopień przygotowania powierzchni przed bardziej zaawansowanymi procesami finalnej obróbki wyrobu, takimi jak pasywacja lub elektropolerowanie.

Metody trawienia stali

Istnieją różne metody trawienia stali. Można zastosować trawienie zanurzeniowe, natryskowe czy też za pomocą pasty.

W przypadku elementów, które nie są zamknięte lub też, gdy są małej wielkości, wykorzystuje się trawienie zanurzeniowe, czyli w kąpieli. Trawienie natryskowe może być stosowane odnośnie konstrukcji zamkniętych, natomiast pastę stosuje się ręcznie, na spawach. Czas trwania procesu trawienia stali zależny jest między innymi od temperatury oraz zanieczyszczenia. Jednak zbyt długie pozostawienie kwasów może doprowadzić do osłabienia elementów. Trawienie stali kwasoodpornych skutkuje powstaniem warstwy tlenków na ich powierzchni. Można ją utrwalić poprzez wykonanie pasywacji. Po skończonym procesie trawienia stali należy dokładnie usunąć oraz zneutralizować środek trawiący. W innym przypadku proces trawienia stali będzie nadal postępował, co doprowadzi do zniszczenia spawów.

Trawienie stali

 

 

Rodzaje stali 

 

 

 

 

Prowadzimy sprzedaż rur instalacyjnych, farmaceutycznych i spożywczych w standardowych odcinkach sześciometrowych.
Sprzedawane przez nas rury są elektropolerowane wewnętrznie i zewnętrznie oraz wykonane ze kwasoodpornej stali nierdzewnej.

Sprzedaż rur

Pasywacja

Co to jest?

Nierzadko naturalna odporność antykorozyjna stali jest niewystarczająca. Spontanicznie tworzona na powierzchni stali, szczelna warstwa tlenków chroniąca metal przed korozją jest bardzo cienka i podatna na mechaniczne uszkodzenia. W niesprzyjających warunkach (wilgotności, zasolenia, obecności czynników agresywnych) uszkodzona warstewka pasywacyjna nie ma możliwości się odbudować, co otwiera drogę korozji. W tej sytuacji proces chemicznej pasywacji jest wyjątkowo skuteczną i ekonomicznie uzasadnioną metodą zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów stalowych.

 

Pasywacja stali

Chemiczna pasywacja stali prowadzi do dziesięciokrotnego wzrostu grubości ochronnej warstwy tlenków na powierzchni wyrobu. Jeśli proces był przeprowadzony prawidłowo, to warstwa ta jest twarda i szczelna, nie ma skłonności do odłupywania się i trwale izoluje żywy metal od korozyjnego wpływu środowiska. Pasywacja nie modyfikuje kształtu obrabianej powierzchni a jedynie zmienia jej właściwości podwyższając odporność względem korozji.

Pasywację osiągamy elektropolerując i trawiąc detal

Rodzaje stali 

Elektropolerowanie

Co to jest ?

Jest zapewne najbardziej zaawansowaną (oprócz galwanizacji) techniką elektrochemicznej obróbki stali. Zasadniczym celem elektropolerowania jest wygładzenie powierzchni wyrobu, lecz najczęściej proces ten jest prowadzony w ten sposób, że obrobiona powierzchnia ulega równocześnie głębokiej anodowej pasywacji, dzięki czemu zostaje w znacznym stopniu zabezpieczona przed korozją.

Elektropolerowanie

W przypadku stali chromoniklowej elektropolerowanie prowadzidodatkowo do zwiększenia koncentracji atomów chromu na powierzchni metalu (gdyż żelazo i nikiel ulegają strawieniu szybciej), dzięki czemu obrobiona powierzchnia ulega dodatkowemu utwardzeniu. Elektropolerowanie jest zabiegiem niezwykle delikatnym w stosunku do obrabianego detalu. Specyfika procesu polega bowiem na tym, że rozpuszczeniu w elektrolicie podlegają wyłącznie te fragmenty powierzchni wyrobu, które są wyniesione ponad średnią w skali mikroskopowej. Elektropolerowanie nie narusza makroskopowej struktury powierzchni. Zachowaniu ulegają wszystkie, nawet bardzo subtelne elementy detalu, natomiast w skali mikroskopowej powierzchnia ulega wygładzeniu i wybłyszczeniu.

Dzięki temu obrobiona powierzchnia nabiera estetycznego wyglądu oraz jest ją łatwiej utrzymać w czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku instrumentów medycznych, w gospodarstwie domowym, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i w rolnictwie. Ponieważ mechaniczna twardość stali nie ma wpływu na wydajność elektropolerską, koszt i czas procesu nie zależy, w przeciwieństwie do metod tradycyjnych, od osiągniętego w poprzednich etapach ciągu technologicznego stopnia utwardzenia powierzchni. Właściwy dobór składu chemicznego elektrolitu oraz parametrów fizykochemicznych procesu elektropolerowania ma zasadnicze znaczenie dla jakości efektu finalnego. Wiedza ta stanowi najcenniejsze know-how firm wykonujących usługi elektropolerskie i oprócz wyposażenia technicznego składa się na ich podstawowy kapitał. ELEKTROPOL-R, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zróżnicowaniu zamówień oraz wykwalifikowanej kadrze technicznej posiadł tę wiedzę w stopniu wyjątkowo głębokim.

Rodzaje stali 

Elektropolerowanie rur

Co to jest?

Elektropol-R jest pierwszą firmą w Polsce, która zastosowała w przemyśle unikalny proces wewnętrznego elektro-polerowania rur kwasoodpornych. Ponad dwadzieścia lat naszej działalności pozwoliło nam osiągnąć pozycję lidera w dziedzinie elektrochemicznej obróbki stali a w szczególności w wewnętrznym elektro-polerowaniu rur.

Elektropolerowanie rur

Poprzez staranność i maksymalną kontrolę procesu uzyskujemy znakomite wyniki, Ra nawet do 0,1 mikrometra ( standard 0,4 um ), proces jest w 100 % powtarzalny i pozwala osiągnąć najwyższą czystość właśnie tam gdzie jest ona niezbędna.

Farmacja, przemysł spożywczy, chemiczny, nuklearny tam stosowane są rury elektro-polerowane wewnętrznie, wtedy kiedy zachodzi potrzeba najwyższej czystości powierzchni, podwyższonej odporności na korozję, wysokiej gładkości powierzchni zabezpieczającej ją przed osadzaniem się mediów. Dzięki nam możecie podnieść jakość swoich przedsięwzięć, a oferowane przez nas ceny są konkurencyjne w stosunku do ofert firm zagranicznych.

Poddajemy obróbce średnice od 12mm do 250mm w odcinkach o długości do 6m.

Rodzaje stali 

Strona w budowie 

 

 

 

 

Szlifowanie mechaniczne

 

 

 

Śrutowanie stali kwasoodpornej

Co to jest?

Z początkiem 2018 roku uruchomiliśmy nową operacje – śrutowanie stali. Ten zabieg pozwoli wszystkim naszym Klientom uzyskać bardziej kompleksową obsługęco z kolei zoptymalizuje koszty. Zdecydowaliśmy się na śrutowanie stali nierdzewnej i kwasoodpornej śrutem nierdzewnym, ponieważ jest on trwalszym ścierniwem niż np. kulka szklana i uzyskujemy po nim bardziej jednolitą powierzchnię bez żadnych obcych wtrąceń. Śrutowaniem uzyskujemy jednorodną,nie ukierunkowaną powierzchnie o niskimstopniu połysku, wręcz matową nazywaną satyną.

Śrutowanie stali kwasoodpornej

Nie stosujemy śrutu ze zwykłego żelaza lub stali węglowej, gdyż zanieczyszcza on poważnie powierzchnię stali nierdzewnej. Piasek także może zawierać materiały żelazne.

Powierzchnia gatunków austenitycznych stalinierdzewnych utwardza się w procesie śrutowania. Dodając po śrutowaniu elektro polerowanie jako kolejny proces technologiczny uzyskujemy w efekcie produkt, który jest w stu procentach odporny na wszelkie czynniki zewnętrzne zarówno chemiczne jak mechaniczne jednocześnie osiągając bardzo wysoką jakość estetyczną.

Zachęcamy do korzystania z kompleksowej obsługi w naszym CENTRUM OBRÓBKI STALI KWASOODPORNEJ.

Rodzaje stali 


Szybki kontakt

  Adres:
  ELEKTROPOL-R
Usługi elektrochemiczne
ul. Wagonowa 14
53-609 Wrocław
  Dane kontaktowe:
  +48 71 356 73 19
  k.janowski@elektropol-r.com.pl