Elektropolerowanie

Elektropolerowanie

Co to jest ?

Jest zapewne najbardziej zaawansowaną (oprócz galwanizacji) techniką elektrochemicznej obróbki stali. Zasadniczym celem elektropolerowania jest wygładzenie powierzchni wyrobu, lecz najczęściej proces ten jest prowadzony w ten sposób, że obrobiona powierzchnia ulega równocześnie głębokiej anodowej pasywacji, dzięki czemu zostaje w znacznym stopniu zabezpieczona przed korozją.

Elektropolerowanie

W przypadku stali chromoniklowej elektropolerowanie prowadzidodatkowo do zwiększenia koncentracji atomów chromu na powierzchni metalu (gdyż żelazo i nikiel ulegają strawieniu szybciej), dzięki czemu obrobiona powierzchnia ulega dodatkowemu utwardzeniu. Elektropolerowanie jest zabiegiem niezwykle delikatnym w stosunku do obrabianego detalu. Specyfika procesu polega bowiem na tym, że rozpuszczeniu w elektrolicie podlegają wyłącznie te fragmenty powierzchni wyrobu, które są wyniesione ponad średnią w skali mikroskopowej. Elektropolerowanie nie narusza makroskopowej struktury powierzchni. Zachowaniu ulegają wszystkie, nawet bardzo subtelne elementy detalu, natomiast w skali mikroskopowej powierzchnia ulega wygładzeniu i wybłyszczeniu.

Dzięki temu obrobiona powierzchnia nabiera estetycznego wyglądu oraz jest ją łatwiej utrzymać w czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku instrumentów medycznych, w gospodarstwie domowym, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i w rolnictwie.

Ponieważ mechaniczna twardość stali nie ma wpływu na wydajność elektropolerską, koszt i czas procesu nie zależy, w przeciwieństwie do metod tradycyjnych, od osiągniętego w poprzednich etapach ciągu technologicznego stopnia utwardzenia powierzchni. Właściwy dobór składu chemicznego elektrolitu oraz parametrów fizykochemicznych procesu elektropolerowania ma zasadnicze znaczenie dla jakości efektu finalnego. Wiedza ta stanowi najcenniejsze know-how firm wykonujących usługi elektropolerskie i oprócz wyposażenia technicznego składa się na ich podstawowy kapitał.

ELEKTROPOL-R, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zróżnicowaniu zamówień oraz wykwalifikowanej kadrze technicznej posiadł tę wiedzę w stopniu wyjątkowo głębokim.

Rodzaje stali 


Szybki kontakt

  Adres:
  ELEKTROPOL-R
Usługi elektrochemiczne
ul. Wagonowa 14
53-609 Wrocław
  Dane kontaktowe:
  +48 71 356 73 19
  k.janowski@elektropol-r.com.pl